รายชื่อประเทศที่ยื่นขอวีซ่าฟรีวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงและวีซ่าวีซ่าแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดีย

คุณเคยสงสัยไหมว่าเป็นชาวอินเดียนแดงสิ่งที่เครียดมากที่สุดคืออะไรในขณะที่วางแผนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ? ใช่ เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าสำหรับประเทศที่คุณต้องการเดินทางไป แต่ละประเทศมีกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าที่จำเป็นต้องปฏิบัติตามหนังสือเดินทางอินเดีย

ประเทศอื่น ๆ ในโลกเช่นยุโรปญี่ปุ่นสิงคโปร์และแคนาดาให้ความมั่นใจว่าพลเมืองของตนเดินทางไปและสำรวจส่วนต่างๆในโลกได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า หากคุณเป็นเจ้าของหนังสือเดินทางอินเดียมีกฎทั่วไปที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อขอวีซ่าสำหรับประเทศอื่น ๆ รวมถึงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องยอดเงินคงเหลือของธนาคารที่สำคัญการยืนยันการจองระยะเวลาการเข้าพักหลักฐานพิสูจน์ตัวตนจดหมายเชิญ (ถ้ามี) และอื่น ๆ แม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่มีความต้องการมาก แต่ก็มีบางประเทศที่ยื่นขอวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดียด้วยวิธีที่ไม่ยุ่งยาก

ประเทศเหล่านี้ขอเสนอวีซ่าฟรีวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงและวีซ่าวีซ่าแก่ชาวอินเดียนแดงเพื่อการเดินทางที่สะดวกและง่ายดายในต่างประเทศ ต่อไปนี้เป็นรายการของประเทศที่จะทำให้กระบวนการของการเดินทางระหว่างประเทศไม่สะทกสะท้าน

หมายเหตุ: ข้อกำหนดด้านวีซ่าสำหรับแต่ละประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป

ประเทศที่อนุญาตให้มีการออกวีซ่าเข้าประเทศสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดีย:

การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศโดยไม่ต้องกังวลเรื่องวีซ่าอย่างไร? ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่มั้ย? มีหลายประเทศที่มีหนังสือเดินทางอินเดียเพียงพอและไม่ต้องใช้วีซ่าก่อน ดังนั้นเลือกปลายทางที่คุณโปรดปรานจากประเทศสวยงามต่อไปนี้ที่คุณสามารถเยี่ยมชมด้วยหนังสือเดินทางอินเดียเพียงอย่างเดียวของคุณ


ประเทศที่ให้วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดีย:

มีจำนวนประเทศที่ให้วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย สิ่งจำเป็นที่จำเป็นในการขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงรวมถึงหนังสือเดินทางที่ถูกต้องวีซ่าแบบเต็มรูปแบบและค่าธรรมเนียมวีซ่า ตรวจสอบรายชื่อและวางแผนวันหยุดพักผ่อนของคุณไปยังประเทศเหล่านี้


ประเทศที่ให้วีซ่าวีซ่าแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดีย:

มีหลายประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดียสามารถขอวีซ่าออนไลน์ได้ ข้อกำหนดทั่วไปในการยื่นขอวีซ่าแบบอิเล็กทรอนิกส์คือหนังสือเดินทางของผู้สมัครในรูปแบบ PDF ข้อมูลการเดินทางรวมทั้งรายละเอียดการเดินทางที่อยู่ที่พัก ฯลฯ ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่ให้วีซ่าอี - เมล์และวางแผนวันหยุดต่อไป


ดังนั้นในครั้งต่อไปก่อนที่จะยกเลิกแผนการเดินทางระหว่างประเทศของคุณโปรดตรวจสอบว่าคุณได้ดำเนินการผ่านรายการดังกล่าวข้างต้นของประเทศที่ให้วีซ่าฟรีวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงและวีซ่าวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางอินเดีย

"