แผนที่ปราสาทและปราการแห่งสเปน

สเปนเป็นดินแดนแห่งปราสาทและป้อมปราการเก่าที่มีความเข้มข้นสูงในภาคกลางมากที่สุด