แผนที่ภูเขาเม็กซิโกและแม่น้ำ

แม่น้ำหลายสายไหลผ่านแผ่นดินใหญ่ของเม็กซิโกไปกับภูเขาที่วิ่งตามแนวตะวันตกของแผ่นดินใหญ่และลงสู่คาบสมุทรบาจา